Admesos

This language version doesn't exist
Cita prèvia
   - L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971172498 de 8.30 a 14 hores i per correu electrònic a <escoladedoctorat@uib.cat>

 

Doctoral Degree in Plant Biology

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF      
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF      

Doctoral Degree in Biomedical and Evolutionary Biotechnology

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF      
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF      

Doctoral Degree in Chemical Science and Technology

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF  11/Nov/2019PDF    
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF  18/Nov/2019PDF    

Doctoral Degree in Human Cognition and Evolution

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF  11/Nov/2019PDF    
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF  18/Nov/2019PDF    

Doctoral Degree in Law

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF  11/Nov/2019PDF    
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF  18/Nov/2019PDF    

Doctoral Degree in Marine Ecology

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF  11/Nov/2019PDF    
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF  18/Nov/2019PDF    

Doctoral Degree in Applied Economics

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF  11/Nov/2019PDF    
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF  18/Nov/2019PDF    

Doctoral Degree in Economics, Organization and Management

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF      
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF      

Doctoral Degree in Education

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF      
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF      

Doctoral Degree in Interdisciplinary Gender Studies

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF      
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF      

PhD in Philology and Philosophy

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF      
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF      

Doctoral Degree in Physics

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF  11/11/2019PDF    
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF  18/Nov/2019PDF    

Doctoral Degree in History, Art History and Geography

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF      
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF      
List of candidates who have been granted admission Wait-list 12/Nov/2019PDF      

Doctoral Degree in Electronic Engineering

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF      
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF      

Doctoral Degree in Translational Research in Public Health and High Prevalence Diseases

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF      
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF      
List of candidates who have been granted admission Wait-list 12/Nov/2019PDF      

Doctoral Degree in Environmental and Biomedical Microbiology

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF      
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF      

Doctoral Degree in Neuroscience

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF  11/Nov/2019PDF    
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF  18/Nov/2019PDF    

Doctoral Degree in Nutrition and Food Science

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF  11/Nov/2019PDF    
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF  18/Nov/2019PDF    

Doctoral Degree in Nutrigenomics and Personal Nutrition

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF  11/Nov/2019PDF    
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF  18/Nov/2019PDF    

PhD in Psychology

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF      
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF      

Doctoral Degree in Educational Techology

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF  11/Nov/2019PDF    
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF  18/Nov/2019PDF    
List of candidates who have been granted admission Wait-list 12/Nov/2019PDF      

Doctoral Degree in Information and Communications Technologies

List of candidates who have been granted admission (provisional) 17/Oct/2019PDF      
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF      

Doctoral Degree in Tourism

List of candidates who have been granted admission (provisional) 21/Oct/2019PDF      
List of candidates who have been granted admission (final) 25/Oct/2019PDF      
List of candidates who have been granted admission Wait-list 12/Nov/2019PDF