Mencions en els títols de Doctor

This language version doesn't exist
Cita prèvia
   - L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971172498 de 8.30 a 14 hores i per correu electrònic a <escoladedoctorat@uib.cat>

 

This language version doesn't exist

Menció Internacional en el títol de Doctor

El Reial decret 99/2011 (PDF [ca]), pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, estableix, en el seu article 15, la possibilitat d'obtenir la Menció internacional en el títol de Doctor.

Menció Industrial en el títol de Doctor

El Reial decret 99/2011 (PDF [ca]), pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, estableix, en el seu article 15 bis, la possibilitat d'obtenir la Menció Industrial en el títol de doctor.

Requisits per la "Menció Internacional en el títol de Doctor" i la "Menció Industrial en el títol de Doctor"

Podeu trobar els requisits i altra informació a l'apartat "Mencions en el Títol de Doctor" de la pàgina de l'Escola de Doctorat de la UIB.