Tesis doctorals

This language version doesn't exist
Cita prèvia
   - L'atenció presencial és amb cita prèvia. Per sol·licitar-la, clicau a https://citaprevia.uib.es/
   - Continuam, de manera preferent, l'atenció telefònica al 971172498 de 8.30 a 14 hores i per correu electrònic a <escoladedoctorat@uib.cat>

 

This language version doesn't exist

El servidor de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes.

Permet la consulta remota a través de la xarxa Internet del text complet de les tesis, així com fer cerques per autor, títol, matèria, universitat on s'ha llegit la tesi, etc. La consulta de les tesis és lliure i no és necessària cap clau d'entrada al sistema.

El projecte

Es coordina des de l'Oficina Tècnica del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC), i preveu incorporar al servidor les tesis que es redactin i lliurin directament en format electrònic a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. Durant el període d'inici, també està previst reconvertir a format digital algunes tesis ja presentades durant els últims anys en altres suports.

Els objectius

  • Difondre, arreu del món i a través d'Internet, els resultats de la recerca a la Universitat de les Illes Balears.
  • Oferir als autors de les tesis una eina que incrementi l'accés, la visibilitat del seu treball i, en conseqüència, la possibilitat de ser citats, establir nous contactes amb investigadors del mateix àmbit, etc.
  • Incentivar la creació i difusió de la producció científica pròpia.
  • Millorar el control bibliogràfic de les tesis.

Els drets de l’autor o de l’autora de la tesi

Queden protegits mitjançant un contracte d’edició entre la UIB i l'autor o autora de la tesi. En publicar-se al TDX, s'assigna un número ISBN i de dipòsit legal a cada tesi, que n’asseguren la propietat intel·lectual.

La integritat del text queda garantida per les opcions de seguretat que incorpora el format d'emmagatzematge emprat (pdf).

Com publicar la tesi

Si heu obtingut el títol de Doctor i voleu publicar la vostra tesi a TDX aquí teniu les instruccions amb el format al qual us heu d’ajustar i els impresos que heu d’emplenar.

Si teniu algun dubte al respecte, us podeu posar en contacte amb el CEP a través de la Bústia de comentaris i suggeriments. Us contestarem tan aviat com sigui possible.

Enllaços