Accés i admissió

This language version doesn't exist
Cita prèvia
  • Us atendrem de manera preferent per correu electrònic. Contactau a través del correu <alumnes@uib.cat>. 
  • Si necessitau realitzar un tràmit presencialment heu de sol·litar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.

 

This language version doesn't exist

Format PDF Guia gràfica general dels requisits d'accés i admissió per als estudiants que realitzen la PBAU

Requisits d'accés als estudis de grau

Per poder accedir a un estudi de grau és condició necessària tenir almenys un dels requisits següents:

This language version doesn't exist

Format PDF Guia gràfica dels requisits d'accés per a l'admissió als estudis de grau

Admissió als estudis de grau

Per poder cursar un estudi de grau, a més de tenir un requisit d’accés, cal tenir admissió mitjançant un dels següents procediments:

This language version doesn't exist

Proves específiques d'admissió

This language version doesn't exist

Convocatòries

This language version doesn't exist

Compatibilitat entre procediments

Els candidats que compleixin els requisits d'accés per més d'un procediment d'admissió poden fer-ne ús perquè són compatibles entre ells. No obstant això, un candidat només pot ser admès a un estudi de grau o programa combinat d'ensenyament oficial (PCEO) i seu en un any acadèmic i l’ordre de prelació pel qual serà admès és el següent: en primer lloc per estudis estrangers, en segon lloc, per canvi d'universitat i/o d’estudis oficials espanyols, i finalment, per a places generals.

Altres procediments d'admissió

Et pot interessar

 

This language version doesn't exist

suport